LIP Foliesystem 27

Fuktskydd för våtutrymmen på de flesta typer av underlag. För intensiv, varaktig fuktbelastning i våtutrymmen där det ställs krav på högt ånggenomgångsmotstånd på golv och väggar före montering av keramiska beklädnader.

Förpackning:
30 x 1,0 m = 30m²
30 x 0,65 m = 19,5